Persoonsgegevens die worden verwerkt

AKBO Handelsmij BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van AKBO Handelsmij BV , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan AKBO Handelsmij BV verstrekt.

AKBO Handelsmij BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom AKBO Handelsmij BV gegevens nodig heeft

AKBO Handelsmij BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e- mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan AKBO Handelsmij BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang AKBO Handelsmij BV gegevens bewaart

AKBO Handelsmij BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

AKBO Handelsmij BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van AKBO Handelsmij BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. AKBO Handelsmij BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@akbo.nl AKBO Handelsmij BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

AKBO Handelsmij BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van AKBO Handelsmij BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door AKBO Handelsmij BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met AKBO Handelsmij BV op via info@akbo.nl. www.akbo.nl is een website van AKBO Handelsmij BV.

AKBO Handelsmij BV is als volgt te bereiken:
Postadres: Leigraafseweg 33-H | 6983 BR DOESBURG
Vestigingsadres: Leigraafseweg 33-H | 6983 BR DOESBURG
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 09098458 T
Telefoon: +31 (0)313 472 822
E-mailadres: info@akbo.nl